VERKSTADSCONTAINER

VERKSTADSCONTAINRAR TILL FEMERN

På byggarbetsplatsen vid Rødby i Danmark finns specialutformade BOXIT-containrar för förvaring av tunga maskiner. Containrarna är speciellt utformade för att förvara kundens material och är lämpliga för hantering av den tunga utrustning som kunden behöver i projektet.

CONTAINER MED INSTALLATIONER

Dessa specialanpassade containrar är baserade på standardmodeller på 20-fot. Containrarna förbereds därefter för installation av ljus, el och ventilation. Lampor har installerats i taket eftersom användningen av containrarna förutsätter att det finns ljus inne i containern.

SPECIALCONTAINER SOM VERKSTAD

Containrarna är också tilltänkta att fungera som små arbetsstationer som kräver strömförsörjning. Därför har el med både volt- och ampereuttag och tillhörande reläer installerats. För att säkerställa ett behagligt inomhusklimat i containrarna har ventilation installerats.

KUNDENS FÄRGVAL

Containrarna har enligt kundens önskemål målats i en mörkgrå färg. Bland de specialbyggda containrarna finns också en med öppning på sidan. Med en öppning på knappt 6 meter är den perfekt för att förvara material med stora dimensioner, men även för arbetsprocesser som av andra skäl kräver en bred öppning.

SKRÄDDARSYDD OCH INREDD MED HYLLOR

En av containrarna är utrustad med hyllor tillverkade av massivt järn vilka har monterats på fraktcontainerns båda långsidorna. Dessa hyllor är specialgjorda för förvaring av tunga verktyg, t.ex. lyftanordningar, krokar m.m. Hyllornas dimensioner är anpassade för att möjliggöra fri rörlighet i mitten längst hyllorna.

CONTAINER FÖR HANTERING AV TUNGA KEDJOR

I en annan container har man satt dit krokar, också de av massivt järn. Dessa är monterade i tre rader på den ena långsidan. Därpå hänger tung utrustning, t.ex. stora kedjor, som inte bara är tunga utan också platskrävande.

CONTAINER MED ARBETSBÄNK

En av containrarna är utformad som en liten extern arbetsstation, vilket ofta kan behövas i ett byggprojekt. Förutom en arbetsbänk rymmer denna container också specialbyggda hyllor och en kompressor som har fått plats på den ena långsidan.

VERKSTADSCONTAINER DESIGNAD EFTER ÖNSKEMÅL

En verkstadscontainer kan byggas om och utformas helt individuellt efter dina behov och önskemål. Det är också möjligt att variera storleken på containern. En verkstadscontainer kan byggas utifrån en 10, 20 eller 40 fots-container, beroende på hur mycket utrymme du behöver. Som tillval finns dessutom möjligheten att få en isolerad verkstadscontainer. Även i detta fall beaktas säkerheten i form av containerlås, så att kundens material kan förvaras tryggt.

KONTAKTA OSS

Om du behöver en skräddarsydd containerlösning, vänligen kontakta oss på 010-709 42 00 eller fyll i och skicka formuläret nedan.

Jag är intresserad av en specialcontainer!