CONTAINER FÖR VATTENRENINGSVERK

MOBILT VATTENRENINGSVERK

I samarbete med vår kund har vi tillverkat 2 stk. 40 fots high-cube containrarsom har förberetts för installation av tung teknisk utrustning. Behållarna kommer att användas för att behandla och rena vatten on-shore i ett avlägset land.

BEHÅLLARE SOM EN MOBIL ENHET

enkelt kunde skickas utomlands. Samtidigt var det ett krav att det skulle vara möjligt att flytta den tekniska utrustningen när containern väl vara framme vid destinationen, därför installeras den inne i containrar, som när allt var klart fungerade som mobila enheter.

FÖRBEREDD FÖR INSTALLATION

Behållarna är isolerade, ljus och el har installerats. Över hela golvet samlar spillbrickor vatten. På tvärs över specialcontainrarna går invändiga förstärkningar, nödvändiga på grund av vikten på den utrustning som ska installeras. I taket har skenor och en tvärgående bom för kran monterats så att den tunga utrustningen kan bogseras på plats i containerlösningarna. Helsvetsade och kundanpassade stålramar med flänsar är inbyggda i containrarnas långsidor. Dessa har skräddarsytts för den nödvändiga dragningarna av rör från containrarna.

KORREKT KYLNING

På grund av hög värmepåverkan vid slutdestinationen och hög värmeutveckling när systemet är i drift finns det ett stort behov av ordentlig kylning i containrarna. Den interna värmeutvecklingen kan lätt överstiga 60 grader Celsius, därför är det ett krav att kunna temperera luften inuti för att undvika överhettning. Med korrekt kylning kan systemet hålla en temperatur på 30-35 grader Celsius.

FLERA KYL-ENHETER

I samarbete med Star Cool har kylsystem installerats i de två 40ft containrarna. Vi har dessutom installerat ytterligare tre kompletterande kylaggregat för att möta det höga behovet av kylning. Denna kombination av kylaggregat är skräddarsydd för att effektivt kunna bemöta den värmeproduktion som uppstår i containrarna. De tre extra kylenheterna som monterats på containrarnas långsidor är justerbara. Det innebär att de kan anpassas, för att ta hänsyn till såväl transporten av containrarna som den inre korridoren.

ENKEL ÅTKOMST TILL KOMPONENTERNA

Eftersom systemet kräver kontinuerlig övervakning och service är containrarna utrustade med en korridor. Det innebär att det finns utrymme för en installatör som kan serva komponenterna. För enkel och snabb åtkomst har containerns långsidan försetts med en entré.

LÖSNINGEN BESTÅR AV:

  • 2 stk. 40 fots high-cube containrar
  • 2 stk. Star Cool-kylaggregat med en kylkapacitet på 24 kW per enhet
  • 3 stk. extra kylsystem som komplement till Star Cool-enheterna
  • 100 m2 isolering
  • 30 m2 spillbrickor
  • 12 m traverskran

SKRÄDDARSYDD FÖR VATTENRENING

För detta vattenreningsprojekt har containrarna proppats fulla med teknisk utrustning, i nära samarbete mellan ingenjörer och vår designavdelning har varje detalj tagits i beaktning för att skapa en funktionell konstruktion som har förberetts för installation av komponenter.

DET VITA UTSEENDET

Innan installationsarbetet påbörjades målades specialcontainrarna vita enligt kundens önskemål. Den vita färgen minskar den yttre värmeeffekten i det starka solljuset som ofta råder på platsen där containrarna ska placeras.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper gärna till med alla typer av skräddarsydda containerlösningar, så om du har behov vill vi gärna höra från dig.

Jag är intresserad av en specialcontainer!