BESÖKSCONTAINER

CORONAVÄNLIGA BESÖKSCONTAINER

Corona och smittorisk står högt på agendan för alla, men särskilt för utsatta medborgare. Detta har lett till ett behov av infektionsfria besöksrum på Danmarks äldreboenden. Med hjälp av detta kan t.ex. gifta personer, där den bor på ett äldreboende och därmed är i riskzonen, få besök.

CORONASÄKER CONTAINER NÅR UT TILL ÄLDRE

Isolering, som följer i spåren av en coronapandemi, innebär särskilt äldre en mycket lång och ensam tid. För att tillgodose behovet av besök trots smittorisk har vi tagit fram denna coronacontainer där man kan se och höra varandra utan risk för smitta eller att bli smittad.

ÅTERFÖRENINGSGLÄDJE I CORONASÄKER CONTAINER

Denna lilla 10-fots container skänker glädje åt landets vårdhem. I Köpenhamn, där besökscontainern är uppställd, kan äldre par ges möjlighet att träffa varandra efter en lång period av isolering. Samtalsbehållaren har snabbt blivit populär och på flera ställen fungerar den fortfarande som besöksrum för utsatta äldre.

FUNKTIONSVARIERAD TILLGÄNGLIGHET

Den smittosäkra besökscontainern är utrustad med ramp och extra bred dörr, vilket gör det möjligt att komma in med rullstol. Detta gäller i varje ände av containern, vilket säkerställer rullstolsåtkomst, både för besökare och patient/boende.

SOM ETT LITET TRÄDGÅRDSRUM

Långsidorna på containerns utsida är klädd i trä, vilket gör den tilltalande och därmed lätt att placera i omgivningen. Förutom de vita dörrarna är gavlarna försedda med trådnät, vilket gör att man där t.ex. kan odla blommor eller dekorera med små fönsterlådor.

PLEXIGLAS INUTI

Inuti är den infektionssäkra behållaren uppdelad i två rum, separerade i mitten av plexiglas. Detta säkrade glas förhindrar smittspridning vilket kan vara viktigt för utsatta medborgare, oavsett om det gäller corona eller andra sjukdomar. Plexiglaset skapar ett tryggt besöksrum och det delar elegant upp inredningen i två delar, utan att kompromissa med det visuella uttrycket.

SNYGG OCH MYSIG INREDNING I CONTAINER

Den smittskyddsanpassade samtalscontainern är mysigt inredd med färg, trägolv, fina möbler och bilder på väggar. Container installeras med ljus och värme så att den kan användas året runt. Samtalsanläggning tillåter användarna att kommunicera.

ENKEL OCH MOBIL SAMTALSCONTAINER

Containern är liten och kompakt och kräver lite plats för att kunna fungera. En av de många fördelarna med denna besökscontainers är att den är mobil och lätt att flytta, t.ex. mellan olika vårdhem eller om förhållandena kräver att containern flyttas till en ny plats på samma fastighet.

KONTAKTA OSS

Vi vill gärna höra från dig om du behöver rådgivning eller har frågor angående något liknande eller annan specialdesignad containerlösning – ring bara 010-709 42 00.

Jag är intresserad av en specialcontainer!