BRANDSÄKRA CONTAINER

CONTAINER MED FOKUS PÅ BRANDSÄKERHET

Brandsäkerhet kan ofta vara ett fokus i olika projekt. Denna brandsäkra container är tillverkad utifrån krav på säkerhet och inre och yttre brandskydd. Det innebär att containern är säkrad mot brand från insidan, men också mot brand utifrån.

CONTAINER TILL SERVRAR

Denna brandsäkra container kan användas för att förvara servrar och hela företagets backup-system. Det innebär att det är ett värdefullt material som måste hanteras med en hög grad av brandsäkerhet. Säkerheten är intakt både om en brand uppstår inne i containrarna, men också om branden uppstår i utanför containrarna.

RÅDGIVNING MED KUNDEN

Innan vi startar produktionen av en sådan här specialdesignad container ritar, planerar och rådgör vi med kunden. Vi säkrar att alla detaljer är granskade och att alla önskemål och krav på lösningen har beaktats innan vi börjar producera.

SPECIELLA VÄGGAR OCH TAK

I containern är väggar och tak konstruerade av brandsäkert material. Gaveln med containerdörrar avstängd med brandsäkert material, vilket innebär att det bara finns en in- och utgång genom en brandsäker dörr, som är monterad på långsidan. Golvet består av monterade dörrplattor som tål en hög värmeutveckling.

TILLGÄNGLIGHET FÖR ATT MONTERA I CONTAINERN

I produktionen har vi tagit hänsyn till att de blinda dörrarna i enda ändan måste kunna tas bort så att det är möjligt att installera servern i containern. Så snart den är på plats återmonteras den brandsäkra väggen och åtkomst genom den är avstängd.

MÖJLIGT ATT SE IN I SERVERRUMMET

I containern finns ett fåtal uttag för kablar och ventilation, då temperaturen kan bli hög när servern installeras och kontinuerligt alstrar hög värme. Samtidigt monteras ett enda litet runt fönster så att det är möjligt att titta in från utsidan och vice versa.

BRANDSÄKER CONTAINER UTFORMAD EFTER ÖNSKEMÅL

Det kan finnas många tillfällen där en brandsäker container är ett krav från våra kunder. Hur den ska utformas och vilka finesser som behövs beror på syftet med containern samt våra kunders önskemål och behov. En brandsäker container kan se ut och tillverkas på många sätt, detta är bara ett exempel.

KONTAKTA OSS

Om du behöver en skräddarsydd containerlösning står vi till förfogande för rådgivning och frågor. Kontakta oss på 010-709 42 00 eller fyll i och skicka in formuläret nedan.

Jag är intresserad av en specialcontainer!