INFO ANGÅENDE LEVERANS AV CONTAINER

VIKTIGA VILLKOR VID LEVERANS AV CONTAINER

När du ska få en BOXIT-container levererad är det några saker som du ska vara uppmärksam på. Se och läs därför nedanstående.

           

Vägbredden måste vara minst. 3,5 meter och det måste finnas utrymme för lastbilen, som är upp till 10 meter lång, att svänga runt hörn. Fri höjd ska vara minst 4,5 meter.

Här står vår BOXIT-lastbil parkerad på en vanlig bostadsväg. Lastbilen tar mycket plats, så vägbredden måste vara minst 3,5 meter.

 

Som framgår av bilden ovan är det viktigt att det inte finns några nerhängande grenar, skyltar, gatubelysning, ledningar, bilar, husvagnar eller något annat i vägen när man lastar och lossar. Dessutom måste underlaget vara fast, jämnt och stabilt på grund av den flera ton tunga lastbilen.

 

         

För att leverera och hämta containern krävs en total vägbredd på 6 meter. Det måste finnas utrymme för stöttor på varje sida av lastbilen.

Här står BOXIT-lastbilen parkerad på en vanlig bostadsgata. Stöttorna på varje sida av lastbilen kan fällas ut så att den maximala bredden blir 6 meter.

 

Om containern ska placeras vid trottoaren stannar lastbilen enligt bilden ovan, med stöttorna på vägen. Men om containern måste lyftas längre in på området stannar lastbilen närmare trottoaren. Detta innebär att stöttor måste placeras på din tomt, vilket kräver en stabil yta, se bilden nedan. Stöttorna kan inte placeras på trottoaren eftersom det är för instabilt och kan orsaka skador.

Då containern ska lyftas upp högt, krävs fri höjd på minst 8 meter.

Om containern måste lyftas mer än 2–3 meter från lastbilens sida måste en större kran köpas och avtalas i förväg.


Här har vi en situation där containern måste lyftas en bit in på tomten, och därför placeras stöttan på kundens tomt.

 

ÖVER HÄCKAR ELLER STAKET

Om din container måste lyftas över en häck eller ett staket i din trädgård kan vi enkelt göra det. Häckens eller staketets höjd kan dock vara högst 2 meter för att vi ska kunna lyfta containern över med kranen.

Vi försöker alltid, så långt det är möjligt, placera containern exakt där det passar dig bäst.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på tel. 010-709 42 00 eller info@boxitsweden.se – vi är redo att hjälpa dig.