HÄMTNING AV CONTAINER

NÄR DU HAR SAGT UPP HYRAN AV CONTAINERN

När det gäller hämtning av container ska du tänka på att vi i allmänhet hämtar den inom 10 arbetsdagar från uppsägningsdatumet.

På BOXIT har vi Flex-hämtning om inget annat avtalats. Detta innebär att BOXIT har rätt att själv planera tidpunkten för hämtning inom 10 arbetsdagar från slutdatumet.

Kontakta BOXIT Container på tel. 010-709 42 00 eller info@boxitsweden.se om du har några frågor.